Blue chamber logo
mortgage calculator bannermortgage calculator banner small

מחשבון משכנתא

סיכום פרטי משכנתא

הזן את פרטי משכנתא שלך

תמהיל המשכנתא

אחוז המסלול מסך המשכנתא

0.00%

שווי הנכס

0.00%

החזר חודשי של כ-0 ₪/ חודש
stool

מעוניין בייעוץ משכנתא?

תקרת ההלוואה

0 ₪

סך ההלוואה

0 ₪

ניצול מתקרת ההלוואה

0.00%

שיעור מעלות הדירה

0.00%

סך החזרים

0 ₪

תשלום חודש ראשון

0 ₪

תשלום חודשי מקסימלי

0 ₪

יחס החזרים להלוואה

0.00

שיעור הקרן מהתשלום

0.00%

mobile advertisement banneradvertisement banner

שיעור המינוף

התפתחות המשכנתא

הרכב סך ההחזרים

מחשבון משכנתא

מחשבון משכנתא של פרופדו – הוא מוצר טכנולוגי מתקדם המאפשר למשתמשים – קונים, מכרים, משקיעים, אנשי מקצוע, יזמים ועוד להפיק בקלות ובפשטות, בלחיצת כפתור, מידע מקיף וכולל ל-חישוב משכנתא פוטנציאלית, לרבות תמהיל משכנתא מומלץ, גובה החזר חודשי בכל מסלול, שיעורי ריבית, תקופות החזר ועוד, והכל באופן מותאם אישית בצורה מדויקת ואיכותית.

 • מה זה משכנתא בכלל?

 • משכנתא הינה סוג של הלוואה שבה הנכס הנדל"ני, למשל הדירה או הבית, משמש בטוחה עבור הגורם המממן. הרעיון במשכנתא הוא לאפשר לנוטלי משכנתא לקבל מימון בתנאים משתלמים כאשר נכס הבסיס, הנכס הנדל"ני, עומד כבטוחה יציבה וסולידית עבור הגורם המממן באופן שמאפשר לו לקבל ריביות נמוכות יותר ותנאי מימון משופרים, ודאי בהשוואה להלוואות שאינן מגובות בבטוחות חזקות אחרות.

 • מהם שלבי עסקת משכנתא?

 • בשלב הראשון מבוצעת בדיקת התאמה ראשונית של נוטל ההלוואה, בדרך כלל על-ידי יועץ משכנתא. במסגרת שלב זה נבחנות נסיבותיו, יכולותיו וצרכיו של כל נוטל משכנתא. לאחר שלב זה פונה יועץ המשכנתא ומפיק תיק ראשוני המבוסס על מחשבון המשכנתא של פרופדו. התיק יכלול את תמהיל המשכנתא, ריביות המשכנתא, החזרי המשכנתא, ההון העצמי הדרוש וכו'. לאחר מכן מופק עבור נוטל המשכנתא אישור עקרוני לקבלת משכנתא מאת גורם מממן.

 • כמה הון עצמי צריך למשכנתא?

 • בעסקת משכנתא נדרש להעמיד הון עצמי בנוסף למשכנתא שמקבלים מהגורם המממן. שיעור המשכנתא שניתן לקבל מתוך סך מחיר הנכס או שווי הנכס (לפי הנמוך) הוא 75%, כאשר מדובר בדירה ראשונה של הרוכש (ולכן היתרה, 25%, תידרש כהון עצמי). אם מדובר במשכנתא עבור משפרי דיור (כלומר דירה הנרכשת בסמוך לאחר דירה ראשונה שנמכרת) ניתן לקבל משכנתא עד 70% מסך מחיר הנכס או שווי הנכס (לפי הנמוך) (ולכן היתרה, 30%, תידרש כהון עצמי). בכל מקרה אחר, למשל במקרים של משכנתא לדירה נוספת (ללא מכירת הדירה הראשונה) או מחזור משכנתא קיימת ניתן לקבל 50% מסך מחיר הנכס או שווי הנכס (לפי הנמוך) (ולכן היתרה, 50%, תידרש כהון עצמי).

 • איך מחשבים את סך ההחזר החודשי

 • נוסחת חישוב ההחזר החודשי מבוצעת באמצעות מודל מימוני שמבוסס על יתרת הפתיחה והסגירה של הלוואת המשכנתא בכל מסלול, תקופת כל מסלול, שיעורי הריביות וההצמדות וכו'. הנוסחה מורכבת למדי ולא מומלצת לבעלי לב חלש 😊. למרבה המזל, מחשבון המשכנתא של פרופדו פותח בדיוק לשם כך – והוא מאפשר לכם להפיק את גובה ההחזר החודשי בלחיצת כפתור פשוטה ותוך מענה על מספר שאלות בודדות.

 • איך מחשבים את כך החזרי המשכנתא?

 • נוסחת חישוב החזרי המשכנתא מבוססת על אותם חישובים שפורטו בשאלה הקודמת, ואלו מועלים על-גבי מודל הלוואה המכונה "לוח סילוקין" שעל גביו ניתן לראות בפשטות ובנוחות את ההחזרים התקופתיים ואת סך ההחזר הכולל. גם במקרה זה, הכנת לוח הסילוקין היא פעולה מורכבת ולא מתאימה לכל אחד, ובדיוק מסיבה זו פיתחתנו מחשבון משכנתא מתקדם, המבוסס בינה מלאכותית 😊

 • מהי ריבית המשכנתא הממוצעת?

 • ריבית המשכנתא הממוצעת בעסקאות משכנתא מבוססת ונשענת בראש ובראשונה על ריבית בנק ישראל ועל מרווח בנקאי מקובל (מרווח הפריים). מנקודה זו נגזרת ריבית המשכנתא עבור כל מסלול בתמהיל המשכנתא, כאשר את השיעור הספציפי קובע הגורם המממן ביחס לכל מסלול משכנתא בתמהיל באופן פרטני וקונקרטי לכל נוטל משכנתא, בהתאם לנסיבותיו, יכולותיו וצרכיו. לכן, לצערנו אין כלל אצבע גורף לכל המקרים והדבר תלוי פרטנית בכל נוטל משכנתא.

 • מהם מסלולי המשכנתא הקיימים?

 • תמהיל המשכנתא הוא אותו תיק משכנתא אישי שמופק עבור כל נוטל משכנתא והוא מבוסס על מספר מסלולי משכנתא נפרדים הנשענים על נסיבותיו, יכולותיו וצרכיו של כל נוטל משכנתא. באופן עקרוני, מסלולי המשכנתא מאפשרים גיוון בין מספר מצבי עולם שונים: מסלול של ריבית קבועה, מסלולים של ריבית משתנה, מסלולים צמודים למדד וכו'.

 • איך מוצאים יועץ משכנתא?

 • קיבלתם כבר אישור עקרוני למשכנתא? בדקתם את המסלולים האפשריים? חישוב משכנתא היא עניין למקצוענים! תחום ייעוץ המשכנתאות הוא תחום דינמי ומתפתח. חברת פרופדו מספקת לכם פתרונות משכנתא מתקדמים, ותשמח ללוות אתכם באמצעות ייעוץ משכנתאות מעולה שנבחר ונבנה בקפידה.